Thawte Digital Certificate

 • เริ่มต้นเพียง 3,550 บาทต่อปี
 • เข้ารหัสได้สูงสุด 256-Bit
 • รองรับบราวเซอร์ได้มากที่สุด
 • สามารถใช้ได้กับโดเมนภาษาไทย
 • Thawte Trusted Site Seal
ตัวอย่าง
Thawte Seal

lock Thawte Digital Certificates (SSL Certificates)


SSL 123 Web Server Certificate SGC SuperCert Wildcard Certificate
Digital Certificate ชนิดนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบ และการป้องกันขั้นพื้นฐาน

 • สามารถอนุมัติได้ภายใน 24 ชั่วโมง
Digital Certificate ชนิดนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความปลอดภัยที่สูงขึ้น และภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือมากขึ้น

 • การตรวจสอบบริษัท/ธุรกิจที่
  เข้มงวด
 • อนุมัติภายใน 3 วันทำการ
Digital Certificate ชนิดนี้ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งที่สุด ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ประกอบการ e-commerce

 • สามารถใช้ SGC และ Step Up technology
 • อนุมัติภายใน 3 วันทำการ
คุณสามารถใช้ Digital Certificate ชนิดนี้เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับ sub-domain (โดเมนย่อย) ของบริษัทคุณทั้งหมดผ่าน Digital Certificate เพียงอันเดียว

 • การตรวจสอบบริษัท/ธุรกิจที่
  เข้มงวด
 • อนุมัติภายใน 3 วันทำการ
3,550 บาท / 1 ปี SSL 1 year 6,150 บาท / 1 ปี SSL 1 year 18,450 บาท / 1 ปี SSL 1 year 28,450 บาท / 1 ปี SSL 1 year
6,450 บาท / 2 ปี SSL 2 year 8,500 บาท / 2 ปี SSL 2 year 31,550 บาท / 2 ปี SSL 2 year 43,600 บาท / 2 ปี SSL 2 year

Digital Certificates หรือ SSL Certificates คืออะไร?

Digital Certificates หรือ SSL Certificates คือเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกหรืออนุมัติโดย CA (Certificate Authority) อย่างที่ เคยได้ยินกันคุ้นเคยก็เช่น Verisign, Thawte เป็นต้น

เวบไซต์ที่ได้รับ SSL Certificate นั้นคือเวบไซต์ที่ได้ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลด้วยกุญแจคู่ผ่าน SSL (Secure socket layers) ทำให้ผู้เข้าชมเวบไซต์สามารถส่งข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลบัตรเครดิต และ รหัสผ่านต่างๆไปยังเวบไซต์ได้อย่างปลอดภัย และ ยากต่อการ"ดักฟัง"

Digital Certificates หรือ SSL Certificates บอกอะไรกับลูกค้าของคุณ?

 • ระดับความปลอดภัยในการใช้เวบไซต์ หรือ ส่งข้อมูลผ่านเวบไซต์
 • บ่งบอกว่าผู้ใช้กำลังเข้าดูเวบไซต์ของคุณจริงๆ และไม่ใช่เวบลองเลียนแบบ
 • บ่งบอกถึงสถานประกอบการ หรือ ที่อยู่ของเจ้าของเวบที่ลงทะเบียนไว้กับผู้ออก SSL Certificate ซึ่งสามารถเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้เวบได้อีกระดับหนึ่ง

ติดตั้ง Digital Certificates หรือ SSL Certificates อย่างไร?

ลูกค้าสามารถติดตั้งได้เองตามคู่มือที่ทาง Wise-Hosting จัดส่งให้ หรือ ให้ทาง Wise-Hosting ติดตั้งให้โดยมีค่าบริการเริ่มต้นที่ 1,500 บาท